Bazy danych 2000-2015


Z wyjątkiem zmiennych rekodowanych nazwy zmiennych zaczynają się:
dla roku 2000 od litery "a",
dla roku 2003 od litery "b",
dla roku 2005 od litery "c",
dla roku 2007 od litery "d",
dla roku 2009 od litery "e",
dla roku 2011 od litery "f",
dla roku 2013 od litery "g",
dla roku 2015 od litery "h".


W roku 2015 były dwa kwestionariusze indywidualne. Wiekszość respondentów wypełniała kwestionariusz Diagnozy
Społecznej, a mniejszość z próby panelowej 2013-2015 wypełniała kwestionariusz International Social Survey
Programme (ISSP, patrz kwestionariusze). W bazie danych indywidualnych nazwy zmiennych z ISSP zaczynają się od HISSP.